Tilskud til parykker

Vi kan kontaktes alle ugens 7 dage

paryk sallonen

Paryksalon.dk har d. 01-11-2016 indgået pris og kvalitets aftaler med følgende kommuner: Svendborg-Fåborg Midtfyn- Langeland- Nyborg- Kerteminde og Nordfyns komune.

Læs om tilskud ved varigt hårtab og ved midlertidigt hårtab

tilskud til paryk

Tilskud ved varigt hårtab

 

Tilskud til paryk ved varigt hårtab

Hvis du mister dit hår permanent, vil du måske opleve det som et handicap. Du har mulighed for at søge om et tilskud til paryk hos din bopælskommune ud fra bestemmelserne i Serviceloven, som i §112 beskriver de nærmere kriterier for, hvornår du kan få støtte. Der er ingen faste takster for, hvor meget du kan få i tilskud til en paryk ved varigt hårtab, da det er op til den enkelte kommune at fastsætte størrelsen på det beløb, som den vil yde i støtte. Normalt kan du få tilskud til en standardparyk med kunstigt hår og en ekstra paryk til at skifte med.

 

Sådan får du tilskud ved varigt hårtab

Hvis du får et varigt hårtab, kan du søge om et tilskud til paryk eller hovedbeklædning hos den kommune, hvor du bor. Det kan du gøre via Borger.dk. Din ansøgning skal indeholde dokumentation for, at dit hårtab er varigt. Det kan være en skriftlig erklæring fra din egen læge, en speciallæge, eller en læge på det hospital, hvor du er i behandling. I ansøgningen skal du også forklare, hvordan dit hårtab påvirker dig i dagligdagen. Sørg for at beskrive både de fysiske og psykiske følger som fx hvorvidt du har ændret adfærd, for kommunen vil vurdere din ansøgning ud fra et samlet billede af din situation. De vil blandt andet se på, i hvilken grad en paryk kan forbedre din livskvalitet og din mulighed for at leve et normalt liv på baggrund af dit helbred, dine sociale forhold og din arbejdssituation. Kommunen skal give dig svar på din ansøgning i løbet af 4 uger efter, at de har modtaget den. Får du bevilliget et tilskud til paryk, kan du frit vælge, hvor du vil købe den. Du er ikke tvunget til at bruge en parykleverandør, som din kommune har indgået en aftale med uanset, hvad der står på den bevilling, som du får af din kommune. Tilskuddet er personligt og følger altid dig.

 

Hvis du får afslag på tilskud til paryk ved varigt hårtab

Er du så uheldig at få afslag på din ansøgning om en paryk, har du 28 dage til at klage. Husk at klage inden for denne frist, for det er et krav, at den bliver overholdt. Afslaget fra kommunen skal være begrundet, og du skal i din klage argumentere sagligt mod kommunens beslutning. Forhold dig til deres argumenter og forklar, hvorfor du er uenig ved at fremlægge relevante oplysninger. Får du endnu en gang afslag, kan du klage til det Sociale Nævn.

 

Tilskud ved midlertidigt hårtab

Behandlingen af en sygdom kan medføre, at du mister dit hår midlertidigt. Er du kræftpatient, kan du få et tilskud til paryk eller hovedbeklædning som fx et tørklæde eller en hue. Her har du mulighed for at få ca. 3.500 kr. inklusiv moms i tilskud til din paryk. Køber du en paryk, som koster mindre end dette beløb, må du gerne bruge det resterende beløb på supplerende hovedbeklædning. Ønsker du en paryk, som er dyrere end tilskudet, skal du selv betale merudgiften. Vil du hellere have et tørklæde eller en kasket, kan du få et tilskud på ca. 900 kr. inklusiv moms. Tilskuddets størrelse er det samme i alle landets regioner. Du kan læse mere om tilskud til parykker på Region Syddanmark hjemmeside.

 

Sådan får du tilskud ved midlertidigt hårtab

Når du kommer i behandling for kræft, vil dit hospital give dig en parykrekvisition, hvis du har risiko for at miste håret som følge af behandlingen. En parykrekvisition er et dokument, som du skal tage med til den parykspecialist, som du ønsker at købe en paryk hos. Du må selv bestemme, hvor du vil købe din paryk. Det behøver ikke være hos en af de specialister, som dit hospital anbefaler, og det behøver heller ikke være hos en specialist i den region, hvor du bor eller er i behandling – du skal bare være opmærksom på, at du selv skal afholde dine udgifter til transport, når du skal have en paryk. Vælger du at købe din paryk hos os, afregner vi direkte med dit hospital. Derfor behøver du ikke at bekymre dig om papirarbejde og lignende.

 

Hos Paryksalonen har du altid mulighed for, at bruge din rekvisitions til parykker fra kommunen

til skud til parykker

Det kan godt være uoverskueligt at skulle hen at søge om tilskud til en parryk. Derfor vil vi heller end gerne hjælpe dig med din ansøgning.

 

Ønsker du hjælp eller bare har et sprøgsmål er du velkommen til at ringe til os på 25 71 37 80

midlertidigt hårtab

Paryksalon.dk

en del af klippehjørnet

CVR.nr.: 10567181

Voldgade 11b

5700 Svendborg

Telefon: 25 71 37 80

 

Åbningstider

 

Mandag: 12.00-18.00

Tirsdag, onsdag, torsdag, fredag: 9.30 – 17.00

Lørdag og søndag: Lukket

Følg salonen på faceboook

Kræftens bekæmpelse